Verwelkoming

Ons centrum


Vrij CLB regio Deinze begeleidt leerlingen en hun ouders van de vrije en gemeentescholen van Aalter, Deinze, De Pinte, Nazareth, en Zulte. Het onderwijsaanbod in die regio omvat kleuter, lager, secundair en buitengewoon onderwijs. Ga naar het tabblad 'Scholen' om te weten welke CLB medewerkers de school begeleiden.

Vrij CLB regio Deinze begeleidt een 40-tal scholen, goed voor meer dan 13.000 leerlingen. Om die opdracht te vervullen, heeft het centrum 38 medewerkers in dienst.

Vanaf 1 januari 2020 is het bestuur van Vrij CLB regio Deinze in handen van VZW Vrije CLB Archipel.
Deze VZW beheert eveneens de Vrije CLB van Aalst, Meetjesland en Zuid-Oost-Vlaanderen.

Onze werking is vraaggestuurd. Dit betekent dat leerlingen of hun ouders zelf kunnen beslissen of het CLB betrokken wordt. Wanneer de school vraagt om een leerling te begeleiden die jonger is dan 12 jaar, vragen we hiervoor toestemming aan de ouders. Vanaf de leeftijd van 12 jaar moet de leerling zelf zijn toestemming geven.

We hebben ook drie verplichte opdrachten die leerlingen en ouders niet kunnen weigeren:

 • Systematische contactmomenten (medische onderzoeken)
 • Tussenkomsten bij besmettelijke ziekten
 • Begeleiding bij spijbelen

Opdrachtverklaring

Het Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding Deinze, hierna genoemd CLB Deinze, draagt bij tot het welbevinden van de leerlingen van de vrije en gemeentelijke scholen van Aalter, Deinze, De Pinte, Knesselare, Nazareth, Nevele, Zulte, alsook van de leerlingen van de scholen voor buitengewoon onderwijs van Deinze en Zulte. lees meer...


Raad van bestuur

 • Voorzitter

 • Marc Willems
 • Ondervoorzitter

 • Ann Baeyens
 • Secretaris

 • Marie-Christine Buyck
 • Penningmeester

 • Boudewijn Van Hyfte
 • Leden

 • Jan Adriaens
  Carlos Haerens
  Lut Van den Berghe
  Dirk Van Hoye
  Raf Verniest
  Karel Vos