Verwelkoming

Ons centrum


Vrij CLB regio Deinze begeleidt leerlingen en hun ouders van de vrije en gemeentescholen van Aalter, Deinze, De Pinte, Knesselare, Nazareth, Nevele en Zulte. Ga naar het tabblad 'Scholen' om te weten welke CLB medewerkers de school begeleiden.

Je kan niet zelf je CLB kiezen. Scholen sluiten contracten af met een CLB. Vrij CLB regio Deinze heeft een contract met 36 scholen. In principe kunnen enkel de leerlingen uit deze scholen en hun ouders een beroep doen op ons. Als CLB vinden we het belangrijk dat leerlingen zich goed voelen en hun talenten kunnen ontwikkelen. We volgen daarom hun welbevinden en hun gezondheid op.

Onze werking is vraaggestuurd. Dit betekent dat leerlingen of hun ouders zelf kunnen beslissen of het CLB betrokken wordt. Wanneer de school vraagt om een leerling te begeleiden die jonger is dan 12 jaar, vragen we hiervoor toestemming aan de ouders. Vanaf de leeftijd van 12 jaar moet de leerling zelf zijn toestemming geven.

We hebben ook drie verplichte opdrachten die leerlingen en ouders niet kunnen weigeren:

 • Systematische contactmomenten (medische onderzoeken)
 • Tussenkomsten bij besmettelijke ziekten
 • Begeleiding bij spijbelen

Opdrachtverklaring

Het Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding Deinze, hierna genoemd CLB Deinze, draagt bij tot het welbevinden van de leerlingen van de vrije en gemeentelijke scholen van Aalter, Deinze, De Pinte, Knesselare, Nazareth, Nevele, Zulte, alsook van de leerlingen van de scholen voor buitengewoon onderwijs van Deinze en Zulte. lees meer...


Raad van bestuur

 • Voorzitter

 • Marc Willems
 • Ondervoorzitter

 • Micheline Bekaert
 • Secretaris

 • Rik De Cooman
 • Penningmeester

 • Dirk Segers
 • Leden

 • Patrick Delbaere
  Frederik Dossche
  Sam Heyerick
  Lut Van den Berghe