Personeel

Je eerste aanspreekpunt is de onthaalmedewerker van het CLB. Aan elke school is 1 onthaalmedewerker verbonden. Je vindt de contactgegevens van de onthaalmedewerker van jouw school terug onder het tabblad "Scholen".

Alle onthaalmedewerkers vormen samen het onthaalteam van het CLB.
Afhankelijk van de vraag kan de onthaalmedewerker:
- dit zelf verder opnemen
- doorverwijzen naar andere diensten
- de vraag doorgeven naar het trajectteam van het CLB

Het trajectteam bestaat uit verschillende medewerkers : artsen, maatschappelijk werkers, psychologen en verpleegkundigen. Zij gaan aan de slag met alle vragen die het onthaalteam hen doorgeeft.

Het medisch team bestaat uit artsen en verpleegkundigen. Zij verzorgen de systematische contactmomenten (nieuwe naam voor medisch onderzoek) vaccinaties en vragen rond besmettelijke ziekten.

Het horizonteam van het CLB verzorgt de infoavonden en de klassikale infomomenten over de verschillende studiekeuzes.

Het ondersteunend team (secretariaat) onthaalt jouw vraag als je het algemeen CLB-nummer (09/3810680) belt of een mail stuurt naar het algemeen mailadres (info@vrijclbdeinze.be).

Groepsfoto op 1 september 2023