Vragen

Op het centrum krijgen we veel vragen binnen waarop we je zo snel mogelijk een antwoord willen geven. Hieronder zijn tal van veelgestelde vragen opgelijst die je reeds een antwoord kunnen geven. Wens je toch nog bijkomende informatie, mail ons op info@vclbdeinze.be.

Klik op de vraag voor meer informatie

Kan het CLB me helpen bij de aanvraag van een studietoelage?

Ja, het CLB beschikt over aanvraagformulieren. Een medewerker kan je helpen bij het invullen ervan. Gelieve SIS-kaart (zowel van degene voor wie de toelage wordt ingevuld als van de ouder) en bankrekeningnummer mee te brengen bij de afspraak. De studietoelage kan ook elektronisch aangevraagd worden. Het CLB beschikt over een kaartlezer. Vergeet dan zeker niet je elektronische identiteitskaart mee te brengen.

Kan ik vragen om een IQ van mijn kind te bepalen?

Een intelligentieonderzoek is een gespecialiseerd en arbeidsintensief onderzoek. De CLB's doen deze onderzoeken enkel als dit noodzakelijk is voor de verdere begeleiding van de leerling en in overleg met ouders, leerling en school. In dat geval is zo’n onderzoek gratis. Vraag je een intelligentieonderzoek, enkel om je IQ te weten, dan zal het CLB dit niet doen. Je kan daarvoor wel terecht bij privé-psychologen (tegen betaling).

Ik ben een student hoger onderwijs. Kan ik bij CLB terecht voor info omtrent studierichtingen?

Het CLB staat in voor de begeleiding van leerlingen uit de basis- en secundaire scholen van het eigen werkingsgebied. Van zodra je student bent in het hoger onderwijs kan je niet meer terecht bij het CLB. Voor informatie over studierichtingen wend je je dan het best tot de dienst studieadvies van de hogescholen of de universiteit. Je kan ook heel veel informatie vinden op de websites van De Stap of de onderwijskiezer.

Hoe lang blijft mijn dossier bewaard?

Je dossier wordt 10 jaar bewaard na het laatste medisch onderzoek. Dit onderzoek gebeurt meestal op je 15de. Je dossier wordt dus minstens bewaard tot je 25 bent. Dossiers van leerlingen uit het buitengewoon secundair onderwijs worden zelfs nog 5 jaar langer bewaard. Daarna wordt je dossier vernietigd. Tijdens die periode kan je vragen dat het CLB gegevens uit je dossier doorgeeft naar een andere dienst. Dit kan alleen als je daar zelf de toestemming voor geeft.

Wanneer heeft iemand recht op GON-begeleiding?

GON betekent Geïntegreerd Onderwijs. Het is bedoeld als extra ondersteuning van leerlingen met een ernstige beperking in het gewoon onderwijs en die problemen hebben op school. De ondersteuning wordt geboden door speciaal opgeleide leerkrachten uit het buitengewoon onderwijs. Om in aanmerking te komen voor GON moet een leerling beschikken over een “attest voor buitengewoon onderwijs”. Dat wordt opgesteld door het CLB van de school. Meer informatie vind je in dit document.

Ik ben leerling/student. Kan ik langskomen voor informatie over medische, psychologische of sociale onderwerpen?

Dit kan niet zo maar. Er wordt onderscheid gemaakt tussen:
 • Leerlingen van onze scholen: deze kunnen langskomen voor een gesprek met iemand van het schoolteam
 • Oud-leerlingen van onze scholen: indien het concrete vragen zijn over de werking van het CLB kan een afspraak gemaakt worden voor een gesprek. Wel wordt verwacht dat er vooraf vragen worden doorgestuurd. Voor algemene vragen verwijzen we door naar internet of bibliotheek.
 • Leerlingen van andere scholen worden doorverwezen naar hun (vroegere) CLB.

 • Ik ben 30 jaar en wil nog iets bijstuderen. Kan ik bij het CLB terecht?

  Het CLB staat in voor de begeleiding van leerlingen uit de basis- en secundaire scholen van het eigen werkingsgebied. Volwassenen kunnen met hun vragen over verder studeren niet terecht bij het CLB. Informatie over verder studeren in het volwassenenonderwijs vind je op de websites van De Stap, IVO (Informatie over Vorming en Opleiding voor Volwassenen) of Word wat je wil.

  Kan ik voor bijlessen terecht bij het CLB?

  Neen, het CLB geeft geen bijles. Heb je er toch nood aan en vind je niemand die je kan helpen, dan vraag je dit best op school. Meestal beschikken zij wel over een aantal adressen. U kan hiervoor ook volgende website raadplegen : www.zoekbijles.be

  Wat als mijn kind ziek is op de dag van het medisch onderzoek?

  Als je kind ziek is op de dag van het onderzoek, kijken we of er nog een onderzoek gepland is voor een andere groep leerlingen van de school. Hij/zij kan dan bij hen aansluiten. Is dit niet het geval, dan word je door onze verpleegkundige gecontacteerd met de vraag een afspraak te maken op één van de inhaaldagen. Meestal liggen deze in de vakantieperiodes.

  Reikt het CLB ingevulde vaccinatiekaarten uit?

  Wij kunnen enkel met zekerheid de data doorgeven van inentingen die we zelf hebben gegeven. Het gaat hierbij over de vaccinaties van het 1e en 5e leerjaar, het 1e en 3e jaar secundair onderwijs en bij uitzondering enkele inhaalvaccinaties. Verder kunnen we wel die gegevens doorgeven die we uit het dossier van Kind & Gezin halen, de vaccinaties die door ouders zijn gemeld of die we in vaccinnet (= databank met vaccinatiegegevens) terugvinden. Op dit moment wordt vaccinnet nog niet door elke arts gebruikt, zodat het mogelijk is dat wij over bepaalde vaccinaties geen gegevens hebben. In dat geval zal je deze toch nog bij de arts in kwestie moeten opvragen.

  Is het medisch onderzoek verplicht?

  Ja, het medisch onderzoek is verplicht en kan niet geweigerd worden. Wel kunnen ouders of leerlingen vanaf 12 jaar zich verzetten tegen het uitvoeren van een onderzoek door een bepaalde arts van CLB. Formulieren daarvoor kunnen bij het CLB verkregen worden. Het onderzoek moet dan uitgevoerd worden door een andere CLB-arts (al dan niet van hetzelfde centrum), ofwel door een andere arts buiten het CLB. Deze arts dient dan het verslag van dat onderzoek te bezorgen aan de arts van het CLB.

  Mag het CLB het baarmoederhalskanker-vaccin toedienen?

  Gratis vaccin voor alle meisjes 1e jaar secundair onderwijs. Bezoek deze website voor alle detailinformatie.

  Wat met luizen?

  In de eerste plaats werken wij schoolondersteunend. We raden de school aan om een kriebelteam op te starten, dat controles uitvoert bij alle leerlingen. Wanneer de school ons een probleem meldt, voorzien wij folders om mee te geven aan de ouders. Indien een leerling kampt met een hardnekkig luizenprobleem, contacteren wij de ouders om samen te zoeken naar de best haalbare oplossing. Een mogelijkheid is bijvoorbeeld dat we de ouders uitnodigen om hen de natkammethode aan te leren. Indien u zelf vragen hebt over luizen, kunt u steeds rechtstreeks contact met ons opnemen.