Schooljaar 2020 - 2021

Welkom


Je kind thuis houden of naar school sturen? Misschien zorgen de covid-19 beslisbomen voor meer duidelijkheid:

Beslisboom voor leerlingen in het kleuteronderwijs,
basisonderwijs en secundair onderwijs.


Coronavirus : richtlijnen voor ouders

Vrij CLB Nieuws ...

--> Informatie uitwisselen over leerlingen <--

Beste directie, leerkracht, zorgcoördinator, interne leerlingenbegeleider, …

Jullie staan dicht bij leerlingen en hun ouders. Jullie opvolging van de leerlingen, snelle signalering en tijdige ondersteuning waarborgen hun optimale ontwikkeling.
Als CLB werken we aanvullend op jullie inspanningen. Dat maakt het noodzakelijk dat wij informatie met elkaar uitwisselen over onze leerlingen. Wat dat laatste betreft, zijn er een aantal regels waar we rekening mee moeten houden.
Regels die gegevensuitwisseling betreffen zoals beroepsgeheim, GDPR en de privacywetgeving, maar ook het decreet rechtspositie minderjarigen, dat kinderen en jongeren bepaalde rechten toekent in de hulpverlening. Binnen de wettelijke grenzen kunnen we informatie over de leerling uitwisselen als dat de leerling ten goede komt.
U kan de folder downloaden.Vrij CLB Nieuws ...

  • In een Huis van het Kind kunnen ouders en kinderen terecht voor alles rond opvoeden en opgroeien. Het is een samenwerking tussen organisaties die je helpen met kinderopvang, gezondheids- zorg, vrijetijdsaanbod, opvoe- dingsondersteuning, work- shops en veel meer.
    Ook jij hebt een Huis van het Kind in jouw buurt.

  • Go4Fit : Een motiverend programma vol beweging en lekkere, gezonde voeding! Voor kinderen (8 tot 12j.) met overgewicht en hun ouders.

  • SID-in's 2020-2021

  • Studietoelage 2020-2021